دکتری با میل سوپاپ پراید پای شکسته بیمار را آتل بندی کرد

نوشته هایی به سبک 8، 12، 16، 20 سوپاپ روی خودروها دیده ایم. سوپاپ در واقع یک سوپاپ است و سوپاپ چیزی جز سوپاپ در موتورهای خودرو نیست.

بنابراین، میل سوپاپ پراید چیست؟ بیایید پاسخ سوال را بررسی کنیم. شیر فلکه کانال هایی هستند که در انتهای سیلندر قرار دارند که سوخت لازم برای حرکت پیستون در سیلندر را به سیلندر می گذارند و در اثر احتراق گاز داخل سیلندر را به بیرون از سیلندر می اندازند.

 کانالی که از سوخت خارج می شود، سوپاپ ورودی و کانالی که گاز را از سیلندر خارج می کند، دریچه اگزوز نامیده می شود.

میل سوپاپ پراید

پس از خروج سوپاپ اگزوز سوخت در سیلندر، بسته به نوع سوخت، سوخت یا فشرده می شود یا با شمع ها مشتعل می شود و حرکت پیستون آغاز می شود.

 پس از اتمام احتراق، سوپاپ اگزوز فعال می شود تا گاز تشکیل شده از سیلندر را خارج کند. این کانال ها یعنی سوپاپ ها با توجه به حرکت پیستون باز و بسته می شوند. 

در این مدت هم سوخت از سوختن غفلت می کند و هم گاز سوخت سوخته از سیلندر خارج می شود. زمان بندی در سوپاپ ها به لطف برآمدگی های روی میل بادامک  حاصل می شود که نیمی از سرعت چرخش میل لنگ است.

بیایید ببینیم “کاربرد سوپاپ های 8،12،16،20 در وسایل نقلیه چیست؟” به سوال به طور معمول، یک سیلندر دارای دو سوپاپ، یک سوپاپ ورودی و یک سوپاپ خروجی است. 

اگر وسیله نقلیه ای با مجموع چهار سیلندر به عنوان پایه در نظر بگیریم، مجموعاً هشت سوپاپ خواهیم داشت، بنابراین وسیله نقلیه ما دارای 8 سوپاپ است.

 با این حال، برخی از شرکت های خودروسازی به منظور افزایش قدرت خودرو و صرفه جویی در مصرف سوخت، تعداد سوپاپ ها را افزایش داده اند. یک ماشین چهار سیلندر که می گوید 16 سوپاپ می بینیم یعنی هر سیلندر دو سوپاپ اگزوز و دو سوپاپ ورودی دارد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.